O programe Interreg v médiach

Zo života projektov a programu.

Chceme Vám dať do pozornosti možnosť vypočutia si dvoch nahrávok, ktoré boli vysielané v poľskom rádio Jedynka v rámci programu „Wyszechradio”. Ide o cyklický program vytvorený v spolupráci s poľským rozhlasom a verejnoprávnymi vysielateľmi z krajín Vyšehradskej štvorky. Cieľom spoločného projektu je podporiť vedomosti o kultúre, spoločnosti, politických a ekonomických otázkach našich krajín, a tak priblížiť verejnosti krajiny Vyšehradskej štvorky, vrátane Poľska a Slovenska. Rovnako tak Vás pozývame na vypočutie krátkej nahrávky v rádiu Krakov, v ktorej sú prezentované informácie o ukončenej výzve na predkladanie žiadostí v oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva.

O renesancii púti a náboženskej turistiky na poľsko – slovenskom pohraničí na príklade projektu Máriina cesta (Svetlo z východu) sa dozviete viac v náhrávke z 11. februára 2018.

O programe a spoločných poľsko - slovenských projektoch sa dozviete viac v nahrávke z 18. februára 2018 (od 10:15 hod.)

O programe a ukončenej výzve na predkladanie žiadostí v oblasti prírodného a kultúrneho dedičstva sa dozviete niečo viac v nahrávke z 25. februára 2018.

Nech sa páči vypočujte si nahrávky.

obrazek