Nový správa o implementácii programu.

V zmysle čl. 32 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2021/1059 z 24. júna 2021 o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov, majú implementačné inštitúcie povinnosť zverejňovať štvrťročné správy z implementácie programu.

Pozývame vás k zoznámeniu sa s kvartálnou správou o implementácii programu v prvom štvrťroku roku 2024.

Správa je k dispozícii na nasledujúcom odkaze: odkaz.