Nové možnosti kontaktovania zamestnancov STS

Vážené dámy a vážení páni, pandemická situácia predstavuje pre nás množstvo výziev. Sme s Vami v neustálom kontakte, najmä prostredníctvom e-mailu. Na zlepšenie našej práce zavádzame ďalšiu možnosť, ako nás kontaktovať online.

 

Poskytujeme príležitosť zorganizovať online stretnutie pomocou služieb Microsoft Teams alebo Zoom. Ak chcete dohodnúť stretnutie, kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom e-mailu. Ak organizujete projektové stretnutie online s účasťou projektových partnerov, na ktorom je naša účasť účelná, pripojte, prosím, k tomuto stretnutiu aj nás. Odporúčame Vám, aby ste využili možnosť online stretnutia.

Tím Spoločného technického sekretariátu PL-SK