Nové číslo štvrťročníka "w Centrum"

Pozývame vás k čítaniu letného vydania časopisu "w Centrum".

 

V najnovšom čísle nájdete okrem iného:

  • Poľsko-slovenské turistické trasy,
  • rozhovor s námestníkom ministra Marcinom Horalom,
  • Turistický priemysel EÚ po pandémii,
  • prezentácia kultúrnych pamiatok, ktoré získali nový lesk vďaka európskym fondom,
  • súťaž EuroSkills 2023,
  • konferencia k programu Európske fondy sociálneho rozvoja 2021 - 2027,
  • Projekty cezhraničnej spolupráce EÚ.

 

Štvrťročník je k dispozícii na tomto odkaze: www.cpe.gov.pl

Pozývame vás, aby ste si prečítali!

obálka časopisu