Nové číslo štvrťročníka "w Centrum"

Jarné vydanie štvrťročníka "w Centrum" je už k dispozícii.

 

V najnovšom čísle nájdete okrem iného:

  • predstavenie programov EÚ v novej finančnej perspektíve 2021-2027, vrátane programu Interreg Poľsko - Slovensko,
  • rozhovor s ministrom fondov a regionálnej politiky Grzegorzom Pudom,
  • nový vývoj v programe Horizont Európa,
  • Digitálna transformácia v krajinách EÚ,
  • prístupnosť v programoch EÚ.


Štvrťročník je k dispozícii na čítanie na: www.cpe.gov.pl

Pozývame vás k jeho čítaniu!

štvrťročníka "w Centrum"