Nová brožúra poločne obohacujeme poľsko-slovenské pohraničie

Regionálny kontaktný bod (Sliezske vojvodstvo) pripravil brožúru "Spoločne obohacujeme poľsko-slovenské pohraničie“. 

Brožúra sa nachádza na stránke ewt.slaskie.pl.