Navýšený počet zaregistrovaných projektov

V súlade s rozhodnutím Monitorovacieho výboru sa zmenil zoznam zaregistrovaných projektov v rámci I. prioritnej osi programu. Aktuálny zoznam s 83 zaregistrovanými projektmi je dostupný v prílohe.


obrazek