Návod na prípravu a predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom generátora žiadostí