Nariadenie Ministra Investícií a Rozvoja z 2. augusta 2018

Minister Investícií a Rozvoja vydal pozmeňujúce nariadenie vo veci pomoci de minimis a verejnej pomoci.

Úplná verzia nariadenia je dostupná tu.