Nariadenie Ministra infraštruktúry a Rozvoja z 20. októbra 2015 o poskytovaní pomoci de minimis a štátnej pomoci v rámci programov Európskej územnej spolupráce na roky 2014 – 2020

Nariadenie Ministra infraštruktúry a Rozvoja z 20. októbra 2015 o poskytovaní pomoci de minimis a štátnej pomoci v rámci programov Európskej územnej spolupráce na roky 2014 – 2020.