Euroregión Tatry: Najlepšie mikroprojekty poľsko-slovenského pohraničia

Dňa 23.06.2021 sa v novovytvorenom Cezhraničnom centre vzdelávania euroregiónu „Tatry“ v Nowom Targu uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže „MikroLíder pohraničia“. Organizátorom súťaže bol Zväz euroregión „Tatry“. Na súťaži sa zúčastnili subjekty realizujúce mikroprojekty v rámci programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.

 

Ceny boli udelené v kategóriách: najlepšia poľsko-slovenská publikácia, najlepšie cezhraničné podujatie a najlepší e-produkt alebo e-podujatie. Medzi ocenenými boli gmina Poronin, mesto Limanowa, gmina Grybów a gmina Stary Sącz a Verejná mestská knižnica v Limanowej.

Hlavná cena v kategórii „Najlepšia poľsko-slovenská publikácia“ bola udelená ex aequo gmine mesto Nowy Targ a gmine Szczawnica a gmine Muszyna. Mesto Nowy Targ bolo ocenené za historický album s názvom „Obrázky z minulosti“, predstavujúci históriu mesta v rokoch 1939-1989. Ocenená publikácia gminy Szczawnica s názvom „Na szczawnickej promenáde“ obsahuje fotografické spomienky z dávnych čias. Gmina Muszyna získala hlavný vavrín za turistického sprievodcu, vydaného praktickým a originálnym spôsobom vo forme 4 tematických výtlačkov.

V kategórii „Najlepšie cezhraničné podujatie“ získalo hlavnú cenu Regionálne múzeum limanowskej zeme“ za realizáciu vynikajúcej historickej rekonštrukcie s názvom „Limanowská bitka 1914 očami Poliakov a Slovákov“.

Cenu za najlepší e-produkt alebo e-podujatie získal okres Limanowa, ktorý v rámci mikroprojektu vytvoril mobilnú aplikáciu zameranú na turistické atrakcie regiónu spolu s celým radom ďalších inovačných virtuálnych produktov, o. i. interaktívna lavička, beacony, stanovište pre virtuálnu realitu, príp. virtuálne okuliare.

Počas slávnostného gala ceny laureátom súťaže odovzdali predseda rady Zväzu euroregión „Tatry“ Bogusław Waksmundzki a riaditeľ kancelárie Zväzu euroregión „Tatry“ Michał Stawarski.

    Euroregión Tatry: Najlepšie mikroprojekty poľsko-slovenského pohraničia Euroregión Tatry: Najlepšie mikroprojekty poľsko-slovenského pohraničia Euroregión Tatry: Najlepšie mikroprojekty poľsko-slovenského pohraničia Euroregión Tatry: Najlepšie mikroprojekty poľsko-slovenského pohraničia Euroregión Tatry: Najlepšie mikroprojekty poľsko-slovenského pohraničia