Nadwiślańský etnografický park vo Wygiełzowe je možné navštíviť s audiosprievodcom

Každý návštevník si môže tohto sprievodcu stiahnuť do svojho mobilného telefónu v podobe aplikácie. Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie je názov aplikácie pod ktorou ju nájdete v obchode na mobilné aplikácie.


Dostupné sú 3 typy prehliadok v poľskom jazyku: pre dospelých, rodinná a s adiokomentárom. Návštevníci majú k dispozícii aj prehliadku v anglickom a slovenskom jazyku či v poľskej posunkovej reči.

obrazek     obrazek

obrazek     obrazek