Musí byť proces verejného obstarávania začatý už pred podaním žiadosti o finančný príspevok alebo je jeho začatie akceptovateľné aj po schválení žiadosti resp. po podpise zmluvy o finančný príspevok ?

Proces VO nemusí byť začatý pred podaním žiadosti a môže byť začatý aj po podpise zmluvy. Pozor ale na podmienku výzvy z dňa 4.5.2016 týkajúcej sa prírodného a kultúrneho dedičstva: Oprávnené budú len tie projekty, ktoré ukončia vecnú realizáciu do 30. októbra 2018.