Multimodálna doprava v programe INTERREG Poľsko – Slovensko

Predstavujeme Vám materiál o pravidlách realizácie projektov v rámci špecifického cieľa 2. prioritnej osi. „Zvýšenie cezhraničnej dostupnosti pohraničia prostredníctvom rozvoja multimodálnej dopravy“ a príklady projektov realizujúcich tento cieľ v iných programoch INTERREG. Dúfame, že tento materiál uľahčí orientáciu v programových pravidlách a priblíži, aké aktivity môžu byť spolufinancované v rámci programu a napovie ako využiť konzultácie počas procesu prípravy projektov. Predstavené príklady môžu stanoviť inšpiráciu na zvýšenie kvality vlastných nápadov a projektov.

obrazek