Môžem individuálne prekonzultovať žiadosť o poskytnutie finančného príspevku v sídle STS vo fáze jeho realizácie?

Áno, prijímateľ môže prekonzultovať otázky spojené s realizáciou projektu v rámci individuálnych konzultácií. Konzultácie je potrebné oznámiť minimálne 2 týždne vopred príslušnému tútorovi projektu alebo na e-mailovú adresu STS, t. j. kontakt@plsk.eu. V oznámení konzultácií je potrebné predstaviť problémy, témy, ktoré majú byť predmetom konzultácií. Konzultácie prebiehajú s účasťou vedúceho partnera a partnera/partnerov projektu.