Modernizácia vojvodskej cesty č. 993

Začína sa ďalšia investícia do cestnej infraštruktúry spolufinancovaná z finančných prostriedkov Európskej únie. 30. septembra sa uskutočnilo slávnostné odhalenie tabule informujúcej o investícii s názvom „Modernizácia vojvodskej cesty č. 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla na úseku Pielgrzymka – Nowy Żmigród od km 21+475 po km 28+967“.

 

Projekt je spolufinancovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce PL-SK 2014-2020. Podkarpatská správa vojvodských ciest (PSVC) v Rzesówe pôsobí v rámci tejto investície v úlohe lídra, a jej slovenským partnerom je Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja.

Rozsah investície na poľskej strane zahŕňa modernizáciu úseku vojvodskej cesty č. 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla na kilometroch 21+475 – 28+967. Okrem rekonštrukcie povrchu vozovky na dĺžke viac ako 7 km budú na predmetnom úseku zmodernizované aj existujúce križovatky, autobusové zastávky, chodníky, krajnice a výjazdy. Náklady na stavebné práce budú predstavovať viac ako 9,6 milióna PLN.

Na slávnosti sa o. i. zúčastnili: Piotr Pilch – vicemaršalek Podkarpatského vojvodstva, Jerzy Borcz – predseda Sejmiku, Joanna Brilová a Wojciech Zając – členovia rady Podkarpatského vojvodstva, Krzysztof Sopel – riaditeľ Odboru infraštruktúry Podkarpatského vojvodského úradu. Nechýbali ani zástupcovia orgánov samosprávy a dodávateľa predmetnej investície – spoločnosti STRABAG Sp. z o.o. PSVC zastupovali riaditeľ Piotr Miąso, Łukasz Andres – vedúci projektu a Ryszard Lisowski – vedúci Regiónu vojvodských ciest (RDW) v meste Jasło.

Investičná úloha je pokračovaním modernizácie cesty 993 na úseku Gorlice – Nowy Żmigród, započatej minulý rok výstavbou nových mostov v Kłopotnici a Pielgrzymke. Stojí za zmienku, že analogický projekt v rámci programu INTERREG PL-SK 2014-2020 realizuje na svojom úseku cesty č.  993 Malopoľské vojvodstvo.

Na slovenskej strane bude zmodernizovaný úsek cesty, ktorý sa nachádza na ceste II/556, medzi katastrálnymi územiami obcí Fijaš – Lomné.

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie cezhraničnej mobility, zameranej na zlepšenie stavu dopravy v oblasti poľsko-slovenského pohraničia, spolu s uľahčením prístupu do cezhraničnej oblasti a prepojenie so sieťou TEN-T na slovenskej (D1, E371) a poľskej strane (DK 28, DK73, A4, S19).

Dokončenie investície je naplánované na november 2021.

obrazek

Detaily: pzdw.pl