Modernizácia cestného spojenia Prešov – Bardejov – Gorlice – slávnostné otvorenie projektu

obrazek Dňa 11. mája 2018 sa predstaviteľka spoločného technického sekretariátu   programu PL-SK zúčastnila na ceremónii otvorenia nového cezhraničného   cestného spojenia medzi obcami Prešov – Bardejov – Gorlice. Slávnosť sa   uskutočnila v obci Raslavice na slovenskej strane hranice a pásku symbolicky   prestrihli, okrem iného: Marta Maj riaditeľ ZDW Krakow, Peter Kočiško – riaditeľ   SÚC PSK, Jozef Cvoliga – riaditeľ úradu PSK.

 Projekt predstavuje kľúčovú cestnú investíciu pre túto oblasť a jeho výstupy   onedlho pozitívne ovplyvnia nárast bezpečnosti cestujúcich. Okrem toho zlepšenie   stavu vozovky skráti čas cestovania medzi susednými obcami. Takéto opatrenia   zvýšia mobilitu osôb žijúcich v tejto oblasti a budú mať vplyv aj na rozvoj   cestovného ruchu a hospodársky rast. V číslach vyzerajú predpoklady projektu na   úseku Prešov – Bardejov – Gorlice takto: V meste Gorlice bola na úseku s dĺžkou   1,25 km vymenená celá asfaltová vrstva a rozšírený úsek štátnej cesty 977. Na   úseku 11 km z obce Gładyszów až po hraničný priechod PL-SK bola vykonaná   komplexná rekonštrukcia vozovky. Okrem toho boli nainštalované aktívne formy   výstražných signálov napájané obnoviteľnou energiou z moderných solárnych panelov.

Na slovenskej strane boli zmodernizované tri úseky trasy: Raslavice – Janovce v dĺžke 5,023 km, Bardejov – Kľušov – 1,933 km a Regetovka – Becherov – 1,65 km. Celkovo takmer 9 km novej vozovky. Rozsah prác zahŕňal výmenu asfaltových vrstiev, spevnenie a opravu krajníc, zlepšenie bezpečnosti prostredníctvom doplnenia osvetlenia a vybudovania viditeľných priechodov pre chodcov.

obrazek

Viac informácií o projekte je dostupných na webovej stránke programu a na webovej stránke partnerov projektu: slovenská verzia:

http://www.sucpsk.sk/media/files/pdf/PO-BJ-GO_web.pdf 

https://nasadoprava.sk/zrekonstruovane-cestne-useky-presov-bardejov-gorlice-odovzdali-uzivania/

obrazek