Mobilná aplikácia pre partnerov projektu Otvorené múzeá

V rámci projektu Otvorené múzeá vznikajú e-nástroje pre partnerov, v podobe aplikácie určenej pre mobilné zariadenia, ktorá umožňuje samostatnú prehliadku objektov v Skanzene Pogórzańskej dediny v obci Szymbark (partner Múzeum kaštiele Karwacjanovcov a Gładyszovcov), Múzeu Nikifora v Krynici Zdrój, Haličskom mestečku a Pieninskom múzeu J. Szalaya v obci Szlachtowa (partner Obvodné múzeum v Nowom Sączi), Múzeu Nadwiślańský etnografický park vo Wygiełzowe a Zámok Lipowiec, Mestskom dome kultúry v Czechowiciach-Dziedziciach, Múzeu zakopiańského štýlu (partner Tatranské múzeum Dr. Tytusa Chałubińského v Zakopanom), Liptovskom múzeu v Ružomberku – Múzeu liptovskej dediny v Pribyline a Oravskom múzeu Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.

Mobilná aplikácia je špeciálne určeným nástrojom, ktorý využíva GPS technológiu, beacon, Wi-Fi sieť, vďaka čomu umožňuje samostatnú prehliadku. Predstavuje riešenie, ktoré vychádza v ústrety očakávaniam návštevníkov s postihnutím (predovšetkým nepočujúcim, nedoslýchavým, nevidiacim a slabozrakým) ale aj individuálnym návštevníkov ako sú napr. rodiny s deťmi. Aplikácia bude vypracovaná v súlade so štandardom WCAG 2.0, teda budú môcť ju navigovať aj osoby so zrakovým postihnutím.

Na jej použitie stačí smartfón alebo tablet. Vďaka tejto aplikácii bude možné  jednoduchým a prístupným  spôsobom absolvovať prehliadku samostatne.

Používateľ bude mať na výber nasledujúce verzie prehliadky:

  • verzia pre individuálnych návštevníkov (v poľskom, anglickom a slovenskom jazyku)
  • rodinná verzia (v poľskom jazyku)
  • verzia  pre osoby so zrakovým postihnutím – audiokomentár (v poľskom jazyku) umožňujúci individuálnu prehliadku
  • verzia pre soby so sluchovým postihnutím – komentár v poľskej posunkovej reči umožňujúci individuálnu prehliadku

Rodinné trasy budú mať podobu terénnej hry podobnej mestským hrám, budú spestrené hádankami vo forme testových otázok, audio súborov alebo grafických súborov. Odpovede na hádanky bude možné vybrať z viacerých ponúkaných možností alebo skenovaním ukrytého QR kódu v reálnom priestore. Správna odpoveď umožní používateľovi prístup k ďalšiemu bodu.

Práce súvisiace so vznikom aplikácie budú ukončené v septembri tohto roka.

Vzdelávací park histórie ľudového staviteľstva a strojov v poľsko-slovenskom pohraničí v skanzene v Szymbarku