Materiály zo školenia pre žiadateľov o cestné projekty

Spoločný technický sekretariát informuje, že školiace materiály pre žiadateľov o cestné projekty, ktorí plánujú predložiť žiadosť v rámci aktuálnej výzvy na predkladanie návrhov, sú k dispozícii na tomto odkaze: kliknite na odkaz.