Mám ako potenciálny žiadateľ cestných projektov možnosť uchádzať sa v rámci programu PL-SK o poskytnutie finančného príspevku len pre špecifikovanú časť z celej cestnej projektovej dokumentácie, ktorá bola vypracovaná napr. v rámci inej výzvy, alebo musím špeciálne pripraviť dokumentáciu pre takú vyznačenú časť?

Je možné použiť už existujúcu aktuálnu projektovú dokumentáciu so súčasným definovaním (špecifikovaním), v dokumentácii aj v žiadosti o poskytnutie finančného príspevku, časti, ktorá sa bude uchádzať o poskytnutie finančného príspevku v rámci programu PL-SK.