Poľsko-slovenské centrum konskej turistiky

Poľsko-slovenské centrum konskej turistiky

Poľsko-slovenské centrum konskej turistiky

Spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 522 259,97 euro