Konferencia venovaná zhrnutiu projektu „Otvorené múzeá“

Jún bol plný práce pre partnerov projektu „Otvorené múzeá“. 18.06.2021 sa v Szymbarku uskutočnilo slávnostné odovzdanie parku a otvorenie výstavy krojov, a 28.08.2021 – Konferencia venovaná zhrnutiu projektu.

 

Slávnostné odovzdanie parku a otvorenie výstavy krojov

18. júna 2021 sa uskutočnilo slávnostné uvedenie etnograficko-vzdelávacieho parku do prevádzky a otvorenie výstavy krojov v Skanzene pogórzańskej dediny v Szymbarku. Otvorenie vykonal maršalek Malopoľského vojvodstva Witold Kozłowski.

Vzdelávací park je miesto, kde možno uvidieť zrekonštruované objekty, o. i. prístrešok s chlebovými pecami, repliku vodného mlynského kola, príp. repliku kováčskeho mechu. Mnohé z nich možno spoznávať prostredníctvom zmyslov: hmat, sluch a čuch. Všetko bolo navrhnuté tak, aby boli naplnené rozvojové potreby detí a osôb so zdravotným postihnutím, ktorým zábava v takomto objekte pomáha spoznávať svet.

 

Konferencia venovaná zhrnutiu projektu

Počas posledných dvoch rokov ôsmi partneri vrátane slovenských a poľských múzeí v Malopoľské vojvodstve a v Sliezsku spoločne realizovali projekt s názvom „Otvorené múzeá“ – rozšírenie programových možnosti kultúrnych inštitúcií poľsko-slovenského pohraničia“. Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie úrovne atraktívnosti poľsko-slovenského pohraničia prostredníctvom plnšieho využitia prírodného a kultúrneho dedičstva tejto časti Európy.

V rámci projektu boli vytvorené vzdelávacie senzorické záhrady, výstavy, zrealizovali sa rekonštrukčné práce, boli vyhotovené makety, obrázky pre nevidomých a zrealizovalo sa množstvo ďalších nápadov zameraných na priblíženie kultúrneho bohatstva, najmä so zohľadnením potrieb osôb so zdravotným postihnutím. Hodnota projektu je viac ako 3 mil. eur.

Konferencia bilancujúca aktivity v rámci projektu, ktorá sa uskutočnila v Múzeu poľského letectva dňa 28. júna, bola príležitosťou na zhrnutie všetkých aktivít zrealizovaných v rámci projektu, ako aj miery splnenia ukazovateľov, ktorých realizácia bola naplánovaná. Na stretnutí sa okrem zástupcov partnerských inštitúcií zúčastnili predstavitelia Maršalkovského úradu Malopoľského vojvodstva, združení, nadácií a verejných inštitúcií zainteresovaných projektom.

obrazek   obrazek