Karpatský euroregión: Januárové číslo bulletinu

V bulletine nájdete:

  • 31. konferencia z cyklu „Európa Karpát“
  • Populárno-vedecká konferencia s názvom „Kultúrne dedičstvo poľsko-slovenského pohraničia“
  • Konferencia zástupcov cezhraničných štruktúr z poľsko-ukrajinského pohraničia
  • Ekogála G2A Arena
  • Rozvoj inštitucionálneho potenciálu Euroregiónu
  • Návrh Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 schválený pracovnou skupinou
     

A tiež zaujímavé informácie o podujatiach zrealizovaných v rámci mikroprojektov:

  • Karpatská príroda – záverečná konferencia v mikroprojekte
  • Digitálne oko v Kultúrnom centre FORESTERIUM v obci Zagórz