Karpatský Euroregión: Ďalšie číslo bulletinu je už hotové!

Zoznámte sa s ďalším číslom bulletinu „Karpacki Horyzont“ (Karpatský horizont), ktorý vydáva združenie Karpatský euroregión Poľsko.
V tomto čísle predstavujeme reportáž zo 6. zasadnutia výboru pre mikroprojekty programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020, počas ktorého bolo schválené poskytnutie finančného príspevku pre ďalšie poľsko-slovenské mikroprojekty, ako aj reportáž zo školení pre mikroprijímateľov. Okrem toho uverejňujeme výsledky ďalšieho ročníka našej súťaže o poľsko-slovenské podujatie roku 2020. Víťazom tohto ročníka je Otvorenie horolezeckých ciest v obci Czarnorzeki, zorganizované gminou Korczyna.
 
V rámci realizácie nových mikroprojektov v poľsko-slovenskom pohraničí pozývame všetkých, ktorí uprednostňujú aktívnu turistiku, aby si zabehali po bieščadských trasách s nadáciou Bieg Rzeźnika. Po bežeckom úsilí zase pozývame na cyklotrasu do gminy Komańcza, kde sa bude propagovať kultúrne dedičstvo krásne osvetlených sakrálnych stavieb.
 
Medzi podujatiami zo života Euroregiónu a Karpát predstavujeme reportáž z konferencie „Európa Karpát“, a v rámci karpatskej spolupráce prezentujeme aktivity, ktoré realizuje  Maršalkovský úrad Podkarpatského vojvodstva v rámci Karpatskej stratégie.
 
Bulletin obsahuje informácie o ďalšom finančnom výhľade programu Interreg Poľsko-Slovensko na roky 2021-2027.
 
Bulletin je dostupný TU.
 
V prípade návrhov na témy, ktoré by ste chceli vidieť na stránkach bulletinu, kontaktujte sekretariat@karpacki.pl.
 
Všetky čísla bulletinu sú dostupné TU.