Je potrebný vlastný vklad pri vlajkových projektoch? Ak áno, tak potom je on finančný, vecný alebo osobný a na akej úrovni?

Maximálna výška finančného príspevku z ERDF je 85% oprávnených výdavkov v rámci projektu. Zostávajúce finančné prostriedky by mal zaistiť prijímateľ (môžu to taktiež byť iné verejné dotácie). Poľský Riadiaci orgán a slovenský Národný orgán predpokladajú možnosť príspevku v podobe nepeňažného vkladu v každej zo spomenutých foriem, do výšky vlastného vkladu.