Je možné získať v rámci programu finančný príspevok na rekonštrukciu/prestavbu športových objektov, napr. ihrísk spolu so športovým zázemím (tribúny, šatne), klzísk?

Nie je možné získať finančný príspevok na rekonštrukciu športových objektov, pričom táto skutočnosť je priamo uvedená vo všeobecných zásadách prioritnej osi 1 Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva oblasti pohraničia:

„Nie je možné financovať aktivity zamerané na vytvorenie alebo zlepšenie hotelovej a gastronomickej základne a infraštruktúry, ktorej hlavným účelom je vykonávanie hospodárskej alebo spoločensko-vzdelávacej činnosti, napr. hotely, penzióny, ubytovne, reštaurácie, gastronomické zázemie, ihriská, športové haly, ktoré sú súčasťou vzdelávacích zariadení, domov kultúry.“