Je možné konzultovať informačné a propagačné aktivity so spoločným technickým sekretariátom?

Áno. Kontakt na príslušného experta pre otázky informovania a propagácie sú uvedené v sekcii kontakt.