Projektové zmeny by spravidla nemali mať vplyv na ukazovatele. V prípade nedosiahnutia naplánovaných ukazovateľov Riadiaci orgán môže rozhodnúť o odstúpenia od udelenia finančnej sankcie. Každý prípad sa posudzuje individuálne.