Interreg Slam - súťaž o najlepší príbeh projektu

Interact vyhlásil ďalší ročník súťaže Interreg Slam, ktorá je zameraná na najlepšie príbehy projektov a programov Interreg. Témou tohto ročníka je MLÁDEŽ.

 

Pravidlá a ceny

Porota (zástupcovia Európskej komisie, programu Interact, programov Interreg a nezávislí odborníci) vyberie do súťaže 6 najlepších žiadostí:

Týchto šesť uchádzačov:

  1. vyhrá výrobu videa, ktoré sa zúčastní súťaže na sociálnych sieťach v septembri.
  2. sa zúčastní na školení, ktoré ich pripraví na účinkovanie na javisku - program trvá od júna do októbra 2022 vrátane letných prázdnin.
  3. predstaví príbeh projektu na pódiu v Bruseli počas výročného podujatia Interreg v októbri. Všetky cestovné náklady a náklady na ubytovanie budú hradené maximálne 3 účastníkom na projekt.

Prihláškou je prezentácia, ktorej vzor pripravil organizátor. Po dokončení prezentácie budete mať príbeh projektu, ktorý môžete použiť aj na iné účely!

Podpora účastníkov

Na podporu účastníkov súťaže organizátor naplánoval na máj školenia s odborníkom na rozprávanie príbehov. Posledné z nich sa uskutoční v utorok 24.5.2022, 11.00-12.30 (registrácia do 23. mája).

Žiadosti podáva Spoločný technický sekretariát, preto nás kontaktujte - spoločne pripravíme príbeh vášho projektu (agierat@plsk.eu, 12 555 15 04).