Interaktívna mapa a databáza projektov

Uvádzame interaktívnu mapu a databázu projektov realizovaných s finančnou podporou Programu Interreg Poľsko-Slovensko.

 

Interaktívna mapa prezentuje partnerov jednotlivých projektov. Po kliknutí na „pripináčik“ sa zobrazí zoznam nimi realizovaných projektov. Modrou farbou sú označené štandardné, vlajkové a strešné projekty. Zelenou farbou sú označené mikroprojekty, ktoré stále dopĺňame.

Databáza umožňuje filtrovanie projektov, o ktoré máte záujem, napr. na základe prioritnej osi, tematiky projektu alebo lokalizácie partnerov. Sú v nej uvedené základné informácie o projektoch, opis investícií a realizovaných úloh, fotografie a tiež propagačné materiály vydané projektovými partnermi, nájdete tu napr. brožúry alebo filmy.

Niektoré projekty ešte nie sú na veľmi pokročilej etape – informácie o nich budeme priebežne aktualizovať.

Prajeme príjemné používanie databázy.