Instrukcia SL2021 - žiadosti o platbu

Na webovej stránke programu sme zverejnili novú verziu inštrukcií týkajúcich sa postupov pri žiadostiach o platbu prostredníctvom systému SL2021 v rámci programov Interreg na roky 2021-2027.

Tento dokument predstavuje podrobnú inštrukciu ovládania systému, určenú pre Vedúcich Partnerov, Beneficientov FMP a Partnerov Projektov zapojených do realizácie projektov podľa uvedených programov.

Srdečne vás vyzývame, aby ste sa oboznámili s najnovšou verziou inštrukcií, aby ste mohli efektívne využívať systém a úspešne realizovať projekty v súlade s platnými smernicami.

Inštrukcie sú k dispozícii na nasledujúcom odkaze: kliknite sem.