Informačný deň o programoch Európskej územnej spolupráce v Sliezskom vojvodstve

Maršalkovský úrad Sliezskeho vojvodstva Vás srdečne pozýva na Informačný deň o programoch Európskej územnej spolupráce v Sliezskom vojvodstve, ktorý sa uskutoční 25. novembra 2016 v zasadacej sále Sliezskeho sejmu, ul. Ligonia 46 v Katoviciach.

 

Cieľom podujatia je poskytnutie informácií o programoch Európskej územnej spolupráce, dostupných pre žiadateľov z nášho regiónu; predstavuje tiež príležitosť na predstavenie skúseností sliezskych prijímateľov v oblasti medzinárodnej spolupráce v rámci projektov Interreg schválených na poskytnutie finančného príspevku v aktuálnom finančnom výhľade 2014 – 2020.

 

Tých, ktorí majú záujem o účasť na Informačnom dni, prosíme, aby vyplnili registračný formulár (o možnosti účasti rozhoduje poradie prihlášok).

 

Viac informácií o podujatí nájdete na webovej stránke: http://ewt.slaskie.pl/news/1477391008/