Informačno-propagačné stretnutia v Sliezskom vojvodstve

Pozývame na informačno-propagačné stretnutie s názvom Spoznajte ponuku Interreg Poľsko – Slovensko – úvod k Interreg 2021-2027 a výsledky doterajšej spolupráce.

 

Počas podujatí budú predstavené, o. i. informácie o špecifikách nového programu, aktivitách, ktoré možno realizovať, účasti na projektoch z oblasti cestovného ruchu a kultúry, podpore pre partnerov, príp. o využití výsledkov doterajších projektov v príprave nových cezhraničných iniciatív. Existuje možnosť prihlásiť sa na individuálne konzultácie projektových nápadov. Dajte nám, prosím, prostredníctvom registračného formulára vedieť, či máte záujem zúčastniť sa na konzultáciách.

S cieľom osloviť čo najširší okruh osôb so záujmom o program, plánujeme stretnutia v troch rôznych termínoch a lokalitách:

  • Žywiec (Okresné starostovstvo, ul. Krasińskiego 13) – 7. októbra 2022
  • Bielsko-Biała (Mestský úrad, Plac Ratuszowy 1) – 14. októbra 2022
  • Strumień (Mestský úrad, ul. Rynek 4) – 28. októbra 2022

Oboznámte sa s programom podujatí a zaregistrujte sa elektronicky: