Informačné stretnutie venované Európskej územnej spolupráci na roky 2021 – 2027 v Sliezskom vojvodstve – správa

4. októbra tohto roku sa na Maršalkovskom úrade Sliezskeho vojvodstva v Katoviciach konalo informačné stretnutie venované Európskej územnej spolupráci v Sliezskom vojvodstve.

 

Počas stretnutia bola prezentovaná tematická ponuka programov Interreg dostupných pre žiadateľov zo Sliezskeho vojvodstva na roky 2021 – 2027 a harmonogramy prvých výziev. Účastníci stretnutia sa mohli oboznámiť aj s materiálmi propagujúcimi výsledky projektov realizovaných v programoch Európskej územnej spolupráce 2014 – 2020.

Prezentácie nájdete na stránke ewt.slaskie.pl.

 

obrazek   obrazek

obrazek   obrazek