Informačné stretnutie v Sliezskom vojvodstve.

Pozývame Vás k účasti na informačnom stretnutí o Programe Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, ktoré je určené potenciálnym žiadateľom zo Sliezskeho vojvodstva.

Stretnutie sa uskutoční 11. septembra 2017 v Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Żywcu (ul. Krasińskiego 13). Viac informácií o stretnutí vrátane registračného formulára nájdete tu. Stretnutie bude vedené v poľskom jazyku.

obrazek