Informačné stretnutie v Pszczyne - správa

Regionálne kontaktné miesto v Sliezskom vojvodstve zorganizovalo 5. apríla 2023 informačno-propagačné stretnutie s názvom "Zoznámte sa s ponukou programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 a efektmi doterajšej spolupráce".

 

Záujemcovia o program Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 sa oboznámili s predpokladmi nového programu, zistili, aké aktivity budú môcť realizovať vďaka európskym fondom a dozvedeli sa o princípoch cezhraničnej spolupráce.

Počas podujatia organizátori:

- diskutovali o efektoch predchádzajúcich projektov a navrhli, ako ich využiť pri tvorbe hodnotných projektových žiadostí,

- uskutočnili špeciálny tematický blok venovaný účasti na projektoch v oblasti kultúry a cestovného ruchu.

Na stretnutí sa zúčastnil Marcin Filip, riaditeľ kancelárie Združenia "Región Beskydy", ktorý predstavil tému mikroprojektov v programe Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027.

Dúfame, že stretnutie bolo inšpiráciou pre nové projektové nápady a príležitosťou na nadviazanie kontaktov pre budúce partnerstvá v rámci spoločných poľsko-slovenských projektov.

Odporúčame vám pozrieť si fotogalériu.

 

 

 

    Informačné stretnutie v Pszczyne - správa Informačné stretnutie v Pszczyne - správa Informačné stretnutie v Pszczyne - správa Informačné stretnutie v Pszczyne - správa Informačné stretnutie v Pszczyne - správa