Informácie sa týkajú výziev na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027

Informácie sa týkajú výziev na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027, ktoré sa uskutočňujú v súťažnom režime:

Č. výzvy Priorita Špecifický cieľ Rozpočet výzvy Typ projektu Počet predložených žiadostí Čiastka žiadaného príspevku
PLSK.02.01-IP.01-001/22

Prepojenejšie pohraničie

1 20 005 741,00 € Štandardný 12 28 550 820,98 €
PLSK.01.01-IP.01-001/22

K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie

1 8 800 000,00 € Štandardný 29 25 812 007,61 €
PLSK.01.02-IP.01-001/22

K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie

2 3 880 000,00 € Štandardný 10 8 532 713,67 €