Informácie sa týkajú výziev na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027

Informácie sa týkajú výziev na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg Poľsko –  Slovensko 2021 – 2027, ktoré sa uskutočňujú v súťažnom režime:

Č. výzvy Priorita Špecifický cieľ Rozpočet výzvy Typ projektu Počet predložených žiadostí Čiastka žiadaného príspevku
PLSK.02.01-IP.01-002/23 2 1 18 033 224 € Standardowy 13

41 213 919,65 €