Informácie sa týkajú výziev na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027

Informácie sa týkajú výziev na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027, ktoré sa uskutočňujú v súťažnom režime:

Č. výzvy Priorita Špecifický cieľ Rozpočet výzvy Typ projektu Počet predložených žiadostí Čiastka žiadaného príspevku
PLSK.02.01-IP.01-001/23 Prepojenejšie pohraničie 1 3 000 000,00 € Štandardný 4 2 622 391,63 €
PLSK.03.01-IP.01-001/23 Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie 1 25 510 000,00 € Štandardný 56 120 424 553,35 €
PLSK.04.01-IP.01-001/23 Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia 1 2 590 000,00 € Štandardný 9 2 820 826,34 €