Informácie o zmenách v generatore

Informujeme Vás, že vzhľadom na bezpečnostné predpisy boli v generátore (www.eplsk.eu) modifikované požiadavky pre tvorbu hesla. Pri vytvorení konta, resp. pri najbližšej povinnej zmene hesla bude potrebné uviesť nové heslo, ktoré bude mať:

- minimálne 8 znakov celkovo

- minimálne 1 číslicu

- minimálne 1 veľké písmeno

- minimálne 1 špeciálny znak

obrazek