Informácia Spoločného technického sekretariátu

V súlade s nariadením Vedúceho úradu predsedu vlády Poľskej republiky bude 27. máj 2016 voľným dňom pre pracovníkov štátnej správy. Informujeme vás, že z tohto dôvodu bude dňa 27. mája 2016 Spoločný technický sekretariát zatvorený. Pracovným dňom však bude sobota 4. júna 2016.