STS bude ZATVORENÝ v dňoch 27., 28. a 29. júla 2016

V súvislosti so Svetovými dňami mládeže, ktoré sa konajú v Krakove, a značnými komplikáciami v meste bude v dňoch 27., 28. a 29. júla 2016 Spoločný technický sekretariát zatvorený. Kontakt so zamestnancami sekretariátu však bude možný prostredníctvom elektronickej pošty. E-mailové adresy jednotlivých zamestnancov sú dostupné v časti Kontakt.