III. zasadnutie Pracovnej skupiny pre prípravu návrhu programu 2021-2027

13.02.2020 sa v Sliezskom vojvodskom úrade v Katoviciach uskutočnilo ďalšie zasadnutie Pracovnej skupiny pre prípravu návrhu programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027.

 

Počas stretnutia:

- pokračovali sme v práci na socioekonomickej analýze oprávneného územia (diskusia o rozsahu potrebných doplnení na základe pripomienok, ktoré oznámili členovia PS),

- prediskutovali sme výsledky zrealizovaných delfských prieskumov a workshopov expertov,

- uskutočnil sa panel zameraný na validáciu (zhrnutie) výsledkov analýzy SWOT/TOWS.

 

Nasledujúce zasadnutie pracovnej skupiny sa uskutoční 11.-12. marca 2020.

 

 obrazek