III. stretnutie Monitorovacieho výboru pre mikroprojekty združenia „Region Beskidy”

Informujeme, že dňa 21.06.2017 sa uskutoční v sídle združenia „Region Beskidy” III. stretnutie Monitorovacieho výboru pre mikroprojekty  Programu INTERREG VA Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Hlavnou témou stretnutia bude schválenie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty predložené v II. nábore v rámci  "MikroINTERREG PL-SK" alebo "MikroINTERREG-edu PL-SK", ktorý je realizovaný v spolupráci s Euroregiónom Beskidy a s Žilinským samosprávnym krajom.