Hodnotenie vplyvu Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V A Poľsko - Slovensko 2014-2020 na poľsko-slovenské pohraničie

Dokument

Hodnotenie vplyvu Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V A Poľsko - Slovensko 2014-2020 na poľsko-slovenské pohraničie

pdf 8.24 MB

Dokument v poľštine obsahuje zhrnutie a odporúčania v slovenčine.

Nižšie uvádzame prezentáciu výsledkov štúdie v slovenčine:

 Prezentácia Výsledky hodnotenia - kliknite sem (pdf) 4.01 MB