Hlas prijímateľa. Navrhnite zlepšenie v implementácii európskych fondov

Peniaze EÚ spolu s národnými finančnými prostriedkami sú zodpovedné za najdôležitejšie rozvojové potreby Poľska. Investujeme ich do podnikania, výskumu, inovácií, digitalizácie, klimatických zmien a životného prostredia, ako aj do sociálneho kapitálu. Chcete oznámiť nápad ako zlepšiť ich implementáciu, príp. podeliť sa o svoje skúsenosti? Nový portál Hlas prijímateľa poskytuje takú možnosť.

 

Ministerstvo fondov a regionálnej politiky spolu s poverencom pre európske fondy vytvorilo portál „Hlas prijímateľa“. Má slúžiť podnikateľom, samosprávam a všetkým, ktorí využívajú finančné prostriedky EÚ. Prostredníctvom portálu je možné oznamovať návrhy na zlepšenia.

Vaše návrhy môžete oznamovať na stránke www.glosbeneficjenta.gov.pl

Viac na stránke: www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/glos-beneficjenta-zaproponuj-usprawnienie-we-wdrazaniu-funduszy-europejskich/.