Hľadáme kandidáta na pozíciu vedúceho Spoločného sekretariátu so sídlom v Krakove, Poľsko

V mene Riadiaceho orgánu (Ministerstvo fondov a regionálnej politiky Poľskej republiky) Programu Interreg Poľsko - Slovensko a Národného orgánu (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) Centrum pre európske projekty (zamestnávateľ) hľadá kandidáta na pozíciu vedúceho Spoločného sekretariátu so sídlom v Krakove, Poľsko.

 

Prihlášky prosíme zasielať do 05.05.2023.

Oznámenie je k dispozícii na webovej stránke: Centrum Projektów Europejskich (cpe.gov.pl)