Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí na roky 2024 a 2025

Na webovej stránke programu týkajúcej sa perspektívy 2021-2027, v záložke Dokumenty pre žiadateľov, nájdete aktuálny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí v rámci programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021-2027 na roky 2024 a 2025.

V harmonograme sa okrem iného dozviete:

  • kto a čo môže získať finančné prostriedky (typy žiadateľov a projektov, ktoré môžu získať finančné prostriedky),
  • aká je predpokladaná suma na spolufinancovanie projektov v danej výzve (výška spolufinancovania),
  • kto a ako bude prijímať žiadosti o príspevok (inštitúcia prijímajúca žiadosti o príspevok).

Súťažné vyhlásenie dvoch výziev na predkladanie projektov v rámci priority 1 K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie je plánované na september 2024.

Na druhej strane, súťažné vyhlásenie jednej výzvy na predkladanie návrhov v rámci priority 3 Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničieje plánované na október 2024.

Harmonogram je k dispozícii tu:

Harmonogram výziev na roky 2024 a 2025 v Programe Interreg Poľsko - Slovensko 2021-2027.xlsx (plsk.eu)