Harmonogram hodnotenia projektov z II. a III. prioritnej osi.

Nižšie uvádzame aktuálnu verziu harmonogramu hodnotenia žiadostí z oblasti multimodálnej dopravy a vzdelávania.

obrazek