Harmonogram hodnotenia projektov v rámci výziev „Cesty”, "Klíma", "Biodiverzita"

Zverejňujeme harmonogram hodnotenia projektov, predložených v rámci výziev na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027.

Harmonogram oceny projektów w ramach naboru nr PLSK.02.01-IP.01-001/22 „DROGI”

Harmonogram hodnotenia projektov v rámci výzvy č. PLSK.02.01-IP.01-001/22

Data / Dátum  

Opis procesu  

Kwiecień - Czerwiec 2023
Apríl - Jún 2023

Ocena projektów
Hodnotenie  

Czerwiec/Lipiec 2023
Jún/Júl 2023

Termin planowanego posiedzenia KM zatwierdzającego wnioski o dofinansowanie  

Termín plánovaného zasadnutia MV schvaľujúceho žiadosti o príspevok  

 

Harmonogram oceny projektów w ramach naboru nr PLSK.01.01-IP.01-001/22 „KLIMAT”

Harmonogram hodnotenia projektov v rámci výzvy č. PLSK.01.01-IP.01-001/22 „KLÍMA”

Data / Dátum  

Opis procesu  

Październik/Listopad 2023

Október/November 2023

Termin planowanego posiedzenia KM zatwierdzającego wnioski o dofinansowanie  

Termín plánovaného zasadnutia MV schvaľujúceho žiadosti o príspevok  

 

Harmonogram oceny projektów w ramach naboru nr PLSK.01.02-IP.01-001/22 "BIORÓŻNORODNOŚĆ"

Harmonogram hodnotenia projektov v rámci výzvy č. PLSK.01.02-IP.01-001/22 „BIODIVERZITA”

Data / Dátum  

Opis procesu  

Październik/Listopad 2023

Október/November 2023

Termin planowanego posiedzenia KM zatwierdzającego wnioski o dofinansowanie 

Termín plánovaného zasadnutia MV schvaľujúceho žiadosti o príspevok